Class1

WP6 Uddannelse (training)

Formål: At uddanne og informere om lavenergibyggeri til 3 målgrupper: teknisk personale i den kommunale admini-stra-tion, bygherrer og brugere. Aktiviteter:


– overordnet plan (i forhold til ressourserne, der er meget begrænsede)
– udarbejdelse af materiale til de 3 målgrupper
– for hver af de associerede kommuner er der sat minimum antal deltagere på trainingskurser for de to første målgrupper
– for brugerne er der regnet med minimum 10% vil deltage i en workshop, svarende til ca. 60 deltagere

3 rapporter: D27 – D29. Leder: ICIEHits: / Last updated: 18th Jun 2008