Class1

WP3 Udvikling af Teknologier

Formål: At fremme udviklingen af 6 udvalgte teknologier. Aktiviteter:

– Målrettet teknisk udvikling af hver teknologi (vinduer, fundament og isolering mod jord, biomasse kraftvarme, ventilation med varmegenvinding og varmepumpe, varmefordeling for lokal fjernvarme, CTS (intelligent styring og overvågning) - mod lavenergiklasse 1 byggeri.
– En rapport og en produkt brochure for hver teknologi


12 “rapporter”: En detaljeret rapport for hver teknologi og en brochure for hver teknologi. Leder: Cenergia.Hits: / Last updated: 18th Jun 2008