Class1

WP2 Planlov og anden lovgivning

Formål: Analyse af planlov og anden lovgivning som enten en hindring eller en hjælp til at fremme lavenergibyggeri i alle 5 deltagerlande. Omfatter:

– Metodeudvikling
– Gennemførelse af analyse
– Udvikling af en oversigt/liste over planlægnings- og lovmæssige midler til at fremme lavenergi-byggeri. Arbejdet er godt igang og en rapport vil blive offentliggjort i efteråret 2009Een rapport: D8. Leder: DTUHits: / Last updated: 3rd Aug 2009