Class1

WP4 Indeklimakvalitet, måling og evaluering

Formål: Hjælp i projekteringsfasen, kvalitets-check i udførelsesfasen og efterfølgende måling og evaluering vedr. indeklima, luftkvalitet og energieffektivitet:

– udvikling af projekteringsvejledning til Stenløse Syd
– evaluering af eksisterende vejledninger i hvert land og deres anvendelse i relation til EUs bygningsdirektiv (EBPD)
– vejledning for målinger af samlet forsyning (m. KV) og CTS – integrering
– koordinering med CONCERTO PLUS anbefalinger vedr. måling
– videreformidle måledata til CONCERTO PLUS
– analyse af måledata
– rapportering


3 rapporter: D21-D23. Leder: ENEAHits: / Last updated: 18th Jun 2008