Class1

WP5 EU-blomsten

Formål: Udvikling af Blomsten til brug for mærkning af byggeprojekter, udvikling af en vejledning for kommuner og byggeindustrien i anvendelse af Blomsten, samt øge interessen for anvendelse af Blomsten. Aktiviteter:

– Udvikling af produktlister (henvendelse til producenter, etc.)
– Udvikling af informationsmateriale om brug af Blomsten


3 rapporter incl. en informationspakke. Leder: Cenergia.Hits: / Last updated: 18th Jun 2008